HR consultancy

HR consultancy
Naast loopbaanbegeleiding kan ik ingezet worden ter ondersteuning op het gebied van personeelszaken. Met name in het midden- en kleinbedrijf, waar vaak geen fulltime functionaris voor personeelszaken aanwezig is, kan behoefte zijn aan tijdelijke ondersteuning. Te denken valt aan advisering en ondersteuning op de volgende gebieden:

  • Ondersteuning bij werving en selectie
  • Opstellen van arbeidsovereenkomsten
  • Maken van functiebeschrijvingen
  • Opzetten personeelsadministratie (maken en onderhouden van personeelsdossiers)
  • Opstellen personeelshandboek
  • Het voeren van gesprekken zoals functioneringsgesprekken en POP-gesprekken.
  • Ziekteverzuimbegeleiding
  • Advisering op het gebied van mobiliteit
  • Scholing
  • Coachen van leidinggevenden en medewerkers

Tijdelijke ondersteuning van de P&O-afdeling in verband met zwangerschapsverlof of ziekte of bij piekbelasting is ook mogelijk.
Heb je interesse, neem dan contact met mij op via telefoonnummer 06 53340101 of maak gebruik van het contactformulier.